Om våra stöttor

Tack vare den stora justermånen kan man med ett fåtal stöttmodeller täcka in många olika skrovformer och båttyper. Vid upptagning är det mycket enkelt att ställa upp båten då stöttan är steglöst justerbar i höjdled och lätt anpassas till alla uppställnings- underlag.

Få delar, enkelt handhavande samt låg vikt gör det mycket smidigt att hantera båtar med Seaquip båtstöttor. Stöttorna justeras enkelt mellan de angivna höjdmåtten med hjälp av en kraftig gängstång och vingmutter. Gängans utformning gör att du enkelt drar åt vingmuttern för hand. Stöttorna säkras med en kätting som spänns tvärskepps mellan stöttorna. Vid vårrustningen kommer man lätt åt hela bottenytan då stöttorna är flyttbara, jagandet av sjösättningskranen är slut.

När båten är sjösatt förvaras stöttorna staplade i varandra och upptar då väldigt liten yta. Det ger en mycket ren och fin varvsplan/marina/tomt, som även medför att fler parkeringsplatser kan erbjudas vid behov.

Stöttorna till segelbåtar finns i 8 storlekar ända upp till 4 meters djupgående. Genom att addera båtens djupgående med höjden på kölpallningen och dra ifrån 25 cm får du ett riktmärke för stöttans höjd. Försök om möjligt alltid ha så stor justeringsmarginal runtomkring ditt höjdmått, detta görs med ett strategiskt stöttval och en anpassad kölpallning.

Modell Höjd på stötta Djupgående Vikt (inkl topp)
SB 4 58-91 cm 65-110 cm 14 kg
SB 3 89-132 cm 95-140 cm 18 kg
SB 2 122-165 cm 130-175 cm 21 kg
SB 1 163-206 cm 170-215 cm 26 kg
SB 0 201-244 cm 210-260 cm 29 kg
SB 8 241-288 cm 250-295 cm 52 kg
SB 9 274-317 cm 280-325 cm 64 kg
SB 10.5 312-355 cm 320-365 cm 74 kg
Använd alltid 6 stöttor. Faktorer som vinterförvaring med riggen uppe eller stora täckställningar förankrade i mantåg eller däck gör att båten utsätts för större påfrestningar än normalt under vinterns stormar. Segelbåtar med riggen uppe bör i de flesta fall kompletteras med ett par extra båtstöttor. I vissa fall kan en extra båtstötta i fören med en v-formad topp passa mycket bra mot stäven.

Läs alltid användarinstruktionerna innan uppställning med Seaquip båtstöttor. Kontakta gärna oss på Seaquip för rådgivning om båtuppställning.
Längd Antal stöttor
Mindre än 30 fot 6 stöttor
30-40 fot 6-8 stöttor
40-55 fot 8-10 stöttor
Större än 55 fot 10 eller fler

Visar alla 9 resultat