Motorbåtsstöttor

Här hittar du allmänna användarinstruktioner för Seaquips Segelbåtsstöttor. Är du osäker på vad som gäller eller hur man gör, tveka inte att kontakta oss.
Du kan också hämta våra instruktioner för utskrift här.

Användarinstruktioner Seaquips motorbåtsstöttor

Fig. 1 & 2

  • Använd minst fyra stöttor.
  • Placera alltid motorbåten på minst två kölpallningar (KS1).
  • Placera den aktre kölpallningen under eller så nära motorn som möjligt för att avlasta skrovet.
  • Använd med fördel KS1 som kölpallning.
  • Större och tynge båtar över 35-40 fot behöver tre eller fler kölpallningar. Använd med fördel träklossar 20x20x60 cm staplat i torn 60 cm högt för avpallning under motor/motorer för större avlastningsstyrka.

Fig 1

Fig 2

Fig 3 & 4

  • Ställ motorbåtstöttorna så långt ut mot sidorna som möjligt.
  • I fören på motorbåtar passar segelbåtsstöttor (snedställda) bäst.
  • Använd kätting (ingår) mellan stöttorna och fäst i kilspåret (se bild).
  • Är skrovet kraftigt v-format passar segelbåtsstöttorna med fördel även i aktern.

OBS!

Bind aldrig fast presseningslinor i stöttorna, de kan rycka undan
en stötta vid kraftig vind.

Fig 3

Fig 4

Partners: