Segelbåtsstöttor

Här hittar du allmänna användarinstruktioner för Seaquips Segelbåtsstöttor. Är du osäker på vad som gäller eller hur man gör, tveka inte att kontakta oss.
Du kan också hämta våra instruktioner för utskrift här.

Segelbåtsstöttor

Fig 1&2

  • Använd minst sex stöttor.
  • Placera stöttorna med ett jämt fördelat avstånd över skrovets längd.
  • Vrid stöttorna så de pekar inåt båtens mittpunkt (se fig. 2) dvs. så platten med den gängade stången är i rät vinkel mot skrovet långskepps.
  • Kraftig och bred kölpallning läggs tvärs i fram och bakkant av kölen för att skapa en stabil grund för båten.
  • Om båten kommer att stå på löst underlag kan du lägga in en plywoodskiva (ca 30 x 30cm) under varje ben, det förhindrar att stöttans ben sjunker ned i marken.
  • Står båten med riggen uppe? Komplettera med ett extra par stöttor.

Fig 1

Fig 2

Fig 3 & 4

  • Placera stöttan under båten så att justersskruven och träplattan hamnar i en rät vinkel mot skrovet (se figur 3).
  • Fäst säkerhetskättingen som skall vara mellan stöttorna i stöttans kilspår. Spänn kättingen genom att dra stöttan bakåt och skruva upp plattan med handtagen. Kättingen mellan stöttorna blir då helt spänd (se figur 4).
  • Står ett stöttpar mitt för kölen eller på långkölad båt; dra då säkerhetskättingen under kölen.
  • För extra stabil i förskeppet använd en stötta med v-topp.itet

OBS!

Bind aldrig fast presseningslinor i stöttorna, de kan rycka undan en stötta vid kraftig vind.

Partners: