Om våra stöttor

Tack vare den stora justermånen kan man med ett fåtal stöttmodeller täcka in många olika skrovformer och båttyper. Vid upptagning är det mycket enkelt att ställa upp båten då stöttan är steglöst justerbar i höjdled och lätt anpassas till alla uppställnings- underlag.

Få delar, enkelt handhavande samt låg vikt gör det mycket smidigt att hantera båtar med Seaquip båtstöttor. Stöttorna justeras enkelt mellan de angivna höjdmåtten med hjälp av en kraftig gängstång och vingmutter. Gängans utformning gör att du enkelt drar åt vingmuttern för hand. Stöttorna säkras med en kätting som spänns tvärskepps mellan stöttorna. Vid vårrustningen kommer man lätt åt hela bottenytan då stöttorna är flyttbara, jagandet av sjösättningskranen är slut.

När båten är sjösatt förvaras stöttorna staplade i varandra och upptar då väldigt liten yta. Det ger en mycket ren och fin varvsplan/marina/tomt, som även medför att fler parkeringsplatser kan erbjudas vid behov.

Stöttorna till motorbåtar finns i 7 storlekar ända upp till 2,1meters höjd. Det som avgör vilken stötta som skall användas är höjden till slaget (dvs vinkeln mellan fribord och botten) när båten står på land. Lägger man ihop båtens höjd till slaget med kölpallningens höjd så får man en riktmärke för stöttans höjd. Försök om möjligt alltid ha så stor justeringsmarginal runtomkring ditt höjdmått, detta görs med ett strategiskt stöttval och en anpassad kölpallning.
Motorbåtar med djup V botten kan med fördel även använda segelbåtstöttor, den vanligaste avpallningen av motorbåt är med SB 3 i stäven och MB 2 i aktern.

Modell Höjd på stötta
Kölstötta 46-64 cm
MB 4 46-64 cm
MB 3 64-97 cm
MB 2 74-117 cm
MB 1 84-127 cm
MB 0 104-147 cm
MB 0X 137-181 cm
MB 0XX 170-213 cm

Motorbåtar skall alltid ha kölpallning på 2 ställen (förslagsvis KS1) eller fler varav den bakre skall placeras under motorn som utgör en stor del av båtens vikt.
Motorbåtar rekommenderas alltid att ha 4 stöttor. Motorbåtar med större längd än 10 meter bör kompletteras med ytterligare 2 stöttor.

Läs alltid användarinstruktionerna innan uppställning med Seaquip båtstöttor. Kontakta gärna oss på Seaquip för rådgivning om båtuppställning.
Längd Antal stöttor Antal kölpallningar
Mindre än 30 fot 4 stöttor 2 st
30-45 fot 6 stöttor 2-4 st
45-60 fot 8 stöttor 3-4 st
Större än 60 fot 8 eller fler Minst 4 st

Visar alla 10 resultat