Val av stöttor

Hur väljer jag stöttor till min segelbåt?

Använd alltid 6 stöttor. Faktorer som gör att båten utsätts för större påfrestningar än normalt är stora vintertäckningar som förankras i båtens mantåg och att båten vinterförvaras med riggen uppe. Båda dessa faktorer bidrar till att båten utsätts för stora påfrest- ningar under vinterns stormar och extra hänsyn bör tas. Segelbåtar med rigg uppe bör därför komplet- teras med ett extra par stöttor. Är båten fram eller baktung så kan man ställa en extra stötta i för respektive akter för större avlastning. Som tillbehör nns det en V-Formad topp som passar mycket bra mot stäven. Läs alltid användarinstuktionerna innan uppställning med Seaquipstöttor.

Hur väljer jag stöttor till min motorbåt?

Motorbåtar skall alltid ha kölpallning på minst 2 ställen. Den bakre skall placeras under motorn som utgör en stor del av båtens vikt.
Motorbåtar rekommenderas alltid att ha 4 stöttor. Motorbåtar med större längd än 10 meter bör kompletteras med ytterligare 2 stöttor.
Läs alltid användarinstruktionerna innan uppställning med Seaquipstöttor.

Rekommendationer

Rekommendationer

<30 fot 30-45 fot 45-60 fot

>60 fot

4 stöttor 6 stöttor 8 stöttor 8 eller er

<30 fot 30-40 fot 40-55 fot

>55 fot

Vattenlinje Stötthöjd

6 stöttor 6-8 stöttor 8-10 stöttor 10 eller er

Partners: