Motorbåtsstöttor

Många varv, marinor och båtklubbar går idag helt över till att använda Seaquipstöttor, då man söker en säker, snabb och mer flexibel hantering av båtar på land. Stöttans gedigna konstruktion och höga kvalitet ger den en mycket lång livslängd.

Hur väljer jag stöttor till min båt?

Stöttorna till motorbåtar finns i 7 storlekar ända upp till 2,1meters höjd. Det som avgör vilken stötta som skall användas är höjden till slaget (dvs vinkeln mellan fribord och botten) när båten står på land. Lägger man ihop båtens höjd till slaget med kölpallningens höjd så får man en riktmärke för stöttans höjd. Försök om möjligt alltid ha så stor justeringsmarginal runtomkring ditt höjdmått, detta görs med ett strategiskt stöttval och en anpassad kölpallning.
Motorbåtar med djup V botten kan med fördel även använda segelbåtstöttor, den vanligaste avpallningen av motorbåt är med SB 3 i stäven och MB 2 i aktern.
skiss2

Kölpallning

En motorbåt skall alltid ha kölpallning på 2 ställen eller fler varav den bakre skall placeras under motorn som utgör en stor del av båtens vikt.
Motorbåtar rekommenderas alltid att ha 4 stöttor. Motorbåtar med större längd än 10 meter bör kompletteras med ytterligare 2 stöttor.
Läs alltid användarinstruktionerna innan uppställning med Seaquipstöttor.

Rekommendationer:

Mindre än 30 fot 4 stöttor
30-45 fot 6 stöttor
45-60 fot 8 stöttor
Större än 60 fot 8 eller fler
skiss1

Partners: