Användarinstruktioner

Segelbåtsstöttor

Fig 1 & 2

 • Använd minst sex stöttor.
 • Placera stöttorna med ett jämt fördelat avstånd över båtens längd.
 • Står båten med riggen uppe? Komplettera med ett extra par stöttor.
 • Kraftig och bred kölpallning läggs i fram & bakkant av kölen för att skapa en stabil grund för båten.
 • Om båten kommer att stå på löst underlag kan du lägga in en plywoodskiva (ca 30 x 30cm) under varje ben, det förhindrar att stöttans ben sjunker ned i marken.
 • Vrid stöttorna så att de pekar inåt båtens mittpunkt(se fig. 2).

Fig 3 & 4

 • Placera stöttan så att justersskruven hamnar i en rät vinkel mot skrovet.
 • Fäst säkerhetskättingen i stöttans kilspår, spänn kättingen genom att dra stöttan bakåt.
 • Står ett stöttpar mitt för kölen eller på långkölad båt; dra då säkerhetskättingen under kölen.
 • För extra stabilitet i förskeppet, använd en stötta med v-topp.

OBS! Bind aldrig fast presseningslinor i stöttorna, de kan rycka undan en stötta vid kraftig vind.


Motorbåtsstöttor

Fig 1 & 2

 • Använd minst 4 stöttor.
 • Placera alltid motorbåten på minst två kölpallningar.
 • Placera den aktre kölpallningen under eller så nära motorn som möjligt för att avlasta skrovet.
 • Använd MB 3 med en v-topp som kölpallning eller kraftigt virke.
 • Fig 3 & 4

  • Ställ motorbåtstöttorna så långt ut mot sidorna som möjligt.
  • Motorbåtar står bäst på segelbåtsstöttor om fören är djupt v-bottnad.
  • Fäst säkerhetskättingen i segelbåtstöttans kilspår, spänn kättingen genom att dra stöttan bakåt.

  OBS! Bind aldrig fast presseningslinor i stöttorna, de kan rycka undan
  en stötta vid kraftig vind!

  Partners: